0877 48 55 98 (без допълнителни импулси)

Филтър Филтър

Кръвоносна система

Кръвоносната система е съвкупност от органи, които осъществяват обмяната на газове, хранителни и непотребни вещества между клетките в многоклетъчните животни (прешленести червеи, членестоноги, мекотели, гръбначни) и околната среда. Кръвоносната система е два типа: отворена и затворена. При членестоногите (ракообразни, паякообразни и насекоми) кръвоносната система е отворена – кръвта се движи както в кръвоносни съдове, така и в празнини на тялото. Затворена кръвоносна система имат прешленестите червеи и всички гръбначни животни. При тях кръвта се движи в затворена система от кръвоносни съдове. При гръбначните животни кръвоносната система се състои от сърце и тръбести органи (кръвоносни съдове) с различен диаметър и строеж на стената: артерии, вени и капиляри.

Спестяваш 33%
45,00 лв 29,99 лв
Спестяваш 33%
75,00 лв 49,99 лв
Спестяваш 23%
65,00 лв 49,99 лв
Спестяваш 20%
49,00 лв 38,99 лв
Спестяваш 34%
50,00 лв 32,99 лв
Спестяваш 25%
40,00 лв 29,99 лв
Спестяваш 33%
30,00 лв 19,99 лв
Спестяваш 40%
60,00 лв 35,99 лв
Спестяваш 35%
80,00 лв 51,99 лв
Спестяваш 35%
40,00 лв 25,99 лв
Спестяваш 23%
39,00 лв 29,99 лв