0877 48 55 98 (без допълнителни импулси)

Филтър Филтър

Мисловна дейност

Мисленето е най-сложният познавателен психичен процес, който се състои в отразяване на съществените свойства, на закономерностите в действителността. То е познание за действителността, основаващо се на използването на по-рано придобити знания за нея. Мисленето съотнася данните от усещанията и възприятията съпоставя, различава, разкрива отношения взаимовръзки между непосредствено сетивно дадените свойства на предметите и явленията, разкрива нови, неопознати и абстрактни техни свойства. Характеризира се с проблемност. Започва с поставянето на въпрос и е насочено към решаването на някаква задача.

Спестяваш 40%
50,00 лв 29,99 лв
Спестяваш 43%
80,00 лв 45,99 лв
Спестяваш 36%
50,00 лв 31,99 лв
Спестяваш 35%
80,00 лв 51,99 лв
Спестяваш 21%
53,00 лв 41,99 лв
Спестяваш 20%
49,00 лв 38,99 лв
Спестяваш 24%
45,00 лв 33,99 лв