Филтър Филтър

Нервна система

Нервната система е една от най-сложно устроените и функциониращи системи в човешкото тяло. Тя обединява и същевременно контролира всички процеси в човешкия организъм. Във връзка с функцията, която изпълнява, нервната система се разделя на централна и периферна нервна система, които въпреки разделението си функционират като едно цяло. Централната нервна система е представена от главен и гръбначен мозък, докато периферната – най-общо от нерви, които достигат до всички части на тялото.

Спестяваш 33%
75.00 лв 49.99 лв
Спестяваш 33%
60.00 лв 39.99 лв
Спестяваш 33%
60.00 лв 39.99 лв
Спестяваш 20%
49.00 лв 38.99 лв
Спестяваш 36%
55.00 лв 34.99 лв
Спестяваш 24%
45.00 лв 33.99 лв
Спестяваш 34%
50.00 лв 32.99 лв
Спестяваш 33%
45.00 лв 29.99 лв
Спестяваш 17%
36.00 лв 29.99 лв
Спестяваш 26%
38.99 лв 28.99 лв