0877 48 55 98 (без допълнителни импулси)

Филтър Филтър

Памет

Паметта е способността на мозъка да задържа за кратко или за продължително време следите, образуващи се в резултат на възприемането на предметите и явленията на околната среда след прекратяване на тяхното действие. Паметта се изгражда от три основни процеса - запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на постъпващата информация. Има два вида памет кратковременна и дълговременна, и няколко типа - емоционална (запомняне на преживени чувства), двигателна, образна и словесно-логична.