0877 48 55 98 (без допълнителни импулси)

Филтър Филтър

Сън

Сън е несъзнателно състояние, при което се намалява движението на тялото, отслабва реакцията към външни стимули, намалява се нивото на катаболитните процеси и се увеличава нивото на анаболитните. Други реакции са отпускането на мускулатурата и забавяне на дихателния процес. Недоспиването е нарушение на съня, което може да бъде причинено от количествени или качествени нарушения. Това само по себе си е количествено нарушение на съня, което може да регулираме само чрез по-добро планиране на дните си. Добрият сън при здравия човек зависи от три важни елемента: подбиране на точния момент за сън, състояние на околната среда, подготовка на поведението.