0877 48 55 98 (без допълнителни импулси)

Филтър Филтър

Минерали

Минералите са неорганични вещества със стабилна химична структура. Те попадат в растенията и водата чрез почвата. Основно, минералите биват два вида: есенциални, или задължителни, и неесенциални, или незадължителни. Към есенциалните минерали се отнасят калций, хлорид, магнезий, фосфор, калий, натрий и сяра, като тяхната основна роля в органима е да поддържат количеството на вода. Към неесенциалните минерали принадлежат хром, мед, йод, желязо и др. Всички тези вещества са изключително важни за нормалното протичане на процесите в организма.